Prognozy dla rynku złota na 2021 rok

Prognozy dla rynku złota na 2021 rok

Z badania przeprowadzonego przez London Bullion Market Association wynika, że w 2021 roku złoto będzie kosztowało średnio 1 973,8 USD za uncję.

Oznacza to wzrost o 11,5% w stosunku do rekordowej średniej rocznej w 2020 r.

Dwunastu z 32 analityków przewiduje, że w 2021 r. złoto osiągnie średnią wartość 2000 USD lub więcej. Mediana prognozy na 2021 r. - z połową prognoz powyżej, a połową poniżej - wynosi 1965 USD za uncję.

Średnia roczna cena złota w 2020 r. przewyższyła konsensusową prognozę uczestników LBMA na poziomie 1559 USD o 13,5%.

Najniższa prognoza cen złota na 2021 r. to 1650 USD od René Hochreitera z Noah Capital Markets / Sieberana Research w Johannesburgu. Analityk prognozuje obecnie jeden z najściślejszych przedziałów cen złota w 2021 r. z rozpiętością zaledwie 15,7% i szczytem na poziomie 1840 USD. - Po najszybszym ożywieniu w historii światowych rynków akcji złoto może doświadczyć równie gwałtownego spadku jak ryzyko i spadek zmienności oraz wskazując na tegoroczne konsensusowe perspektywy wprowadzenia szczepionek, wzrost PKB w Chinach i na świecie oraz być może wzrost stopy procentowej w USA pomimo słabej inflacji dzięki firmom„ naznaczonym koszmarem pandemii - wyjaśnia Hochreiter.

- Z technicznego punktu widzenia złoto nie wydostało się w przekonujący sposób z bessy, w jakiej znajdowało się od sierpnia 2020 r. i wydaje się, że nie zamierza tego robić - twierdzą obserwatorzy rynku.

Trzy główne czynniki determinujące rynek złota, jakie wskazywali ankietowani, to ujemne lub spadające stopy procentowe (25 proc. prognostów), słabszy dolar amerykański (21 proc.) oraz stymulująca polityka fiskalna (16 proc.). W dalszej kolejności wymieniono m.in. inflację, duże deficyty budżetowe i rosnące poziomy zadłużenia, szczyt podaży osiągnięty przez kopalnie, a także COVID-19 jako czynnik wzmacniający złoto w roli zasobu strategicznego.

Na szczególną uwagę zasługuje popyt detaliczny na złoto w Azji, który pojawi się wraz z ożywieniem gospodarczym. Indie i Chiny odpowiadają łącznie za niemalże połowę światowego popytu na złoto fizyczne w postaci monet, sztabek oraz biżuterii.