Złote sztabki to doskonała inwestycja

Złote sztabki to doskonała inwestycja

Sztabki z czystego złota to interesująca propozycja dla osób, które chciałyby dobrze zainwestować posiadane przez siebie środki finansowe.

Na chwilę obecną sztabki złota to jedne z najbardziej klasycznych i najpopularniejszych form inwestycji. Są one uznawane za podstawową i jednocześnie najprostszą formą złota lokacyjnego. Są nieco tańsze od monet wykonanych z tego samego kruszcu, gdyż podlegają mniejszej standaryzacji. Wielu inwestorów kupuje duże sztabki złota w celu wzmocnienia swojego portfela inwestycyjnego, podczas gdy inni korzystają z mniejszych sztabek, które są podręczne i powszechnie akceptowane jako alternatywa dla gotówki. 

Warto pamiętać, że ceny giełdowe metali szlachetnych w znacznej mierze uzależnione są od kosztu ich wydobycia, ilości danego kruszcu na świecie, sytuacji na rynkach finansowych oraz kursów walut. Pamiętajmy, że złota nie da się wyprodukować w żadnej instytucji finansowej, zaś ilość tego kruszcu na świecie jest ograniczona. Nie istnieje więc ryzyko utraty przez niego wartości. Tak jak w przypadku każdej inwestycji, tak i w przypadku zakupu złotych sztabek należy liczyć się z ryzykiem, jednak jest ono dość niskie. Złote sztabki na przestrzeni lat zyskują na wartości, dlatego są tak popularną formą lokowania środków finansowych.

Złote sztabki występują w gramaturach od 1 g do 1 kg. Co prawda istnieją również sztabki o większych gramaturach, jednak przez wzgląd na ich wysoką cenę, używane są przede wszystkim w rozliczeniach pomiędzy bankami. Do najpopularniejszych gramatur zaliczyć należy sztabkę o wadze 1 uncji (31,1 g). Zdaniem branżowych ekspertów stanowi ona idealny kompromis pomiędzy ceną złota w przeliczeniu na jeden gram oraz płynnością i funkcjonalnością.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami złota sztabka powinna zawierać co najmniej 99,5% zawartości czystego złota. W przypadku gdy sztabka pochodzi z renomowanej mennicy i posiada certyfikat, jej sprzedaż noe stanowi żadnego problemu. Każda sztabka posiada numer seryjny, nazwę mennicy, wagę oraz próbę złota. Osobom zainteresowanym zakupem sztabek ze złota zalecamy ich zakup za pośrednictwem podmiotu posiadającego akredytację LBMA (London Bullion Market Association - Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców), która sprawuje nadzór nad jakością i bezpieczeństwem na Londyńskim Rynku Kruszcu.