Metale szlachetne znów zyskują na wartości

Metale szlachetne znów zyskują na wartości

Zdaniem analityków w kolejnych tygodniach złoto odrobi większość swoich strat. Z kolei ceny srebra mogą sięgnąć nawet poziomu 30 dolarów za uncję w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W połowie czerwca 2021 r. notowania praktycznie wszystkich metali szlachetnych znacząco spadły. Złoto potaniało z okolic 1900 dolarów do rejonu 1760 dolarów za uncję, srebro potaniało z 28 dolarów do poziomu poniżej 26 dolarów za uncję, platyna spadła z poziomu 1170 dolarów do 1030 dolarów za uncję, zaś ceny palladu spadły z okolic 2800 dolarów do rejonu 2500 dolarów za uncję.

Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. w górę poszły przede wszystkim ceny palladu i platyny. 

Z analiz wynika, że złoto znajduje się obecnie w pozycji, która umożliwia mu powrót do przedziału 1900 dolarów za uncję do 2022 r. W najbliższym czasie kluczowymi czynnikami wpływającymi na notowania żółtego kruszcu pozostaną dane makro ze Stanów Zjednoczonych oraz wypowiedzi przedstawicieli tamtejszej Rezerwy Federalnej. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez "Financial Times" wskazują, że Rezerwa co najmniej dwukrotnie podniesie stopy procentowe do końca 2023 roku. Problem w tym, że jej przedstawiciele, wypowiadają się obecnie w mało przejrzysty sposób. To zaś ma istotny wpływ na wartość amerykańskiego dolara i dalsze perspektywy dla tej waluty, co z kolei przekłada się na rynek metali szlachetnych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w dniu 30 czerwca 2021 r. za złoto płacono nieco powyżej 1770 dolarów za uncję, czyli niewiele poniżej poziomu z roku poprzedniego. Tymczasem rośnie popyt na srebro. Jak wskazują eksperci, do wzrostu cen tego metalu najbardziej może przyczynić się fakt, że jest ono wykorzystywane w panelach słonecznych i obwodach elektrycznych. Kurs srebra od końca marca 2021 r. do końca maja 2021 r. znajdował się w stabilnym trendzie wzrostowym. Dopiero czerwiec 2021 r. przyniósł zmiany w tym zakresie. Analitycy są zdania, że kurs srebra może nawet kilka miesięcy podlegać konsolidacji, zanim powróci do trendu wzrostowego.

W chwili publikacji tego artykułu cena złota znajdowała się na poziomie 1790,15 dolarów, a srebra - 26,68 dolarów za uncję.