Akredytacja LBMA - prestiż na rynku złota i srebra

Akredytacja LBMA - prestiż na rynku złota i srebra

London Bullion Market Association, czyli Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców, to jedna z najważniejszych instytucji rynku metali szlachetnych. Wydawana przez nie akredytacja jest ceniona na całym świecie.

Stowarzyszenie London Bullion Market Association powstało w 1987 roku w efekcie rozmów i negocjacji prowadzonych pomiędzy dużymi, międzynarodowymi bankami i Bankiem Anglii (Bank of England). Członkiem LBMA może być wyłącznie instytucja, która wcześniej została wcześniej polecona przez co najmniej trzech członków stowarzyszenia. Ponadto podmiot ubiegający się o członkostwo musi wcześniej przez co najmniej rok współpracować z rekomendującymi go podmiotami przynajmniej rok.

W skład LBMA wchodzą instytucje związane z metalami szlachetnymi - banki, producenci sztabek i monet bulionowych, rafinerie, dostawcy usług przechowywania i transportu oraz podmioty wytwarzające biżuterię.

Stowarzyszenie decyduje o przyznaniu akredytacji producentom złota, a także wyznacza i nadzoruje różnego rodzaju wymogi dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów obecnych na Londyńskim Rynku Kruszców. Centralnym elementem działań LBMA w zakresie zapewnienia jakości jest utrzymanie i publikacja listy Good Delivery dla złota i srebra. Standard ten  jest powszechnie uznawany za de facto międzynarodowy wzorzec jakości dużych sztabek złota i srebra.

LBMA zarządza procesem akredytacji wszystkich producentów notowanych na liście Good Delivery. Proces ten polega na zbadaniu historii i aktualnych relacji firmy z rynkiem, jej kondycji finansowej, metod pozyskiwania i uszlachetniania oraz technik i umiejętności pomiarowych. Od firm wymaga się, aby w ramach procesu wyprodukowały zestaw próbek, które są sprawdzane pod kątem ich jakości, a następnie niezależnie testowane, w celu upewnienia się, że wyrób spełnia minimalne wymagania dotyczące konsystencji, specyficzności i dokładności przy określaniu próby. Wydawane przez LBMA akredytacje są dla towarów potwierdzeniem ich wysokiej jakości. W przypadku złota produkt musi mieć próbę co najmniej 995, a sztabki muszą ważyć ok. 350-430 uncji.

Akredytacje LBMA są potwierdzenie wiarygodności dostawcy. W praktyce stawiane przez stowarzyszenie wymagania są w stanie spełnić jedynie najwięksi producenci. Według stanu na połowę października 2021 r. słynną londyńską akredytację posiadało ponad 70 producentów złota i ponad 80 producentów srebra.