Diament - interesująca opcja dywersyfikacji portfela

Diament - interesująca opcja dywersyfikacji portfela

Diamenty inwestycyjne posiadają podobne cechy jak złoto czy srebro, a zatem chronią nasze oszczędności przed spadkiem wartości pieniądza. Dlatego lokowanie swych pieniędzy w diamenty jest dla wszystkich tych, którzy postanowili zabezpieczyć swoją przyszłość. W czasach kryzysów, czy zawirowań na świecie, ich cena automatycznie rośnie.

Na wartość, cenę i właściwości inwestycyjne diamentu mają wpływ zarówno jego cechy naturalne, jak i to, w jaki sposób dany diament został obrobiony.

Jako podstawowe kryteria opisu diamentu stosuje się tzw. 4 C a zatem:

 1. Colour (barwa) – najcenniejsze są diamenty o idealnie białym (przezroczystym) kolorze, są to zakresy od D do F (bezbarwny) i dalej poprzez G aż do Z
 2. Carat (waga) – jeden karat (1 ct) został zdefiniowany jako 200 mg, czyli 0,2 grama.
 3. Clarity (czystość) – diamenty mogą posiadać znamiona wewnętrzne, zwane inkluzjami oraz zewnętrzne, czyli skazy. Im mniej w/w znamion tym lepsza ocena czystości diamentu.

  Skala ocen często jest łączona w grupy. Najwyższą ocenę posiada grupa FL-IF, co oznacza, że dany diament nie ma żadnych znamion.

  Kolejną - posiadającą bardzo znikome znamiona, widoczne tylko pod kilkudziesięciokrotnym powiększeniem - jest skala czystości VVS1-VVS2. Następnie: VS1-VS2, SI1-SI2 , P1-P3.

 4. Cut (szlif) – szlif i jego jakość to jedyna cecha z zestawu 4 C, która nie pochodzi od natury, a jest wypadkową kunsztu szlifierza. Ogólnie przyjęło się stosować podstawowe określenie jakości szlifu jako całego i tak wymienia się szlify:
  • Excellent (EX) – idealny
  • Very Good (VG) - bardzo dobry
  • Good (G) - dobry
  • Fair (F) - poprawny
  • Poor (P) - słaby

  Oprócz powyższego ogólnego określenia szlifu często przy jego ocenie dodaje się takie parametry jak:

  • Polish (wykończenie szlifu) - zakres także od EX do P
  • Symmetry (Symetria szlifu) - zakres od EX do P

Diamenty stanowią doskonałą inwestycję także z tego powodu, że nie są notowane na giełdzie Comex i z racji ich małej liczby nigdy tam nie trafią. W ostatnich latach wiele mówi się o tym, że ceny złota czy srebra są atakowane przez spekulantów i wirtualne rynki.

Ceny diamentów zależą tylko od realnego rynku i zdrowych zasad ekonomii, gdzie popyt i podaż regulują cenę danego towaru.

Ponieważ światowe zasoby kurczą się, diamentów  o najwyższych specyfikacjach ubywa, a zapotrzebowanie gwałtownie rośnie (głównie za sprawą rynku Chińskiego i Indyjskiego), to można być spokojnym co do naszej inwestycji w ten kamień.