Płatność za nabyte towary może być dokonywana w następujący sposób:

 1. Przelewem bankowym.
  Płatność przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 24 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  Dane do przelewu:

  FlyingAtom sp. z o.o. sp. k.
  ul. Uniwersytecka 13
  40-007 Katowice

  Numer konta: Santander Bank 10 1090 2590 0000 0001 4207 2613

 2. Gotówką.

  Płatność gotówką realizowana jest w siedzibie Sprzedawcy lub w jednym z jego Oddziałów (Katowice i Warszawa). Płatność gotówką przekraczająca równowartość 15 000,00 euro, podlega rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).

 3. Bitcoinem.

  Dodatkowy koszt transakcyjny ponosi Kupujący, prowizja wynosi 1,00% wartości brutto transakcji.