Płatność za nabyte towary może być dokonywana w następujący sposób:

 1. Przelewem bankowym.
  Płatność przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 24 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

  Dane do przelewu:

  FlyingAtom Gold sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 3
  40-092 Katowice

  Numery kont: 

   • Santander Bank: 10 1090 2590 0000 0001 4207 2613

  Płatność przekraczająca równowartość 15 000,00 euro, podlega rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).

 2. Płatnością online TPay.

  Płatności natychmiastowe są obsługiwane przez pośrednika płatności TPay. Do kwoty zamówienia jest doliczany koszt obsługi w wysokości 0.6% wartości zamówienia.

 3. Gotówką.

  Płatność gotówką realizowana jest w siedzibie Sprzedawcy lub w jednym z jego Oddziałów (Katowice, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Poznań, Szczecin, Lublin, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Częstochowa). Płatność gotówkowe przekraczająca równowartość 15 000,00 euro, podlega rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).

 4. Kartą.

  Płatność kartą realizowana jest w siedzibie Sprzedawcy lub w jednym z jego Oddziałów (Katowice, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Poznań, Szczecin, Lublin, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Częstochowa). Płatność przekraczająca równowartość 15 000,00 euro, podlega rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).