Czy srebro to dobra inwestycja? 

Czy srebro to dobra inwestycja? 

Srebro jest postrzegane w niepewnych czasach jako bezpieczna inwestycja, a jego szerokie wykorzystanie jako metalu przemysłowego wpływa bezpośrednio na jego cenę.

Podobnie jak złoto i inne zasoby naturalne, srebro jest klasyfikowane jako towar – aktywa materialne znajdujące się w obrocie publicznym. Generalnie rzecz biorąc, ceny aktywów trwałych poruszają się w przeciwnym kierunku niż akcje i obligacje. Z tego powodu wielu inwestorów zwraca się w stronę towarów takich jak srebro, zwłaszcza w czasach recesji lub zawirowań politycznych. Srebro może być też dobrym sposobem na dywersyfikację i zrównoważenie portfela w stosunku do akcji lub innych papierów wartościowych.

Srebro działa również jako zabezpieczenie przed inflacją. Jako zasób fizyczny ma wewnętrzną wartość, w przeciwieństwie do dolara czy innych walut. Srebro utrzymuje swoją wartość w długim okresie i dobrze radzi sobie, gdy stopy procentowe są niskie, a inwestycje o stałym dochodzie nie przynoszą zbyt dużych dochodów. W ten sposób srebro działa jako inwestycja, pełniąc podobną do złota rolę „bezpiecznej przystani”. Warto jednak podkreślić, że srebro jest zarówno metalem przemysłowym, jak i inwestycyjnym – co znacząco wpływa na jego zachowanie cenowe.

Srebro jest używane do produkcji różnych przedmiotów, od błyszczącej biżuterii po sprzęt elektroniczny. Ma ono bardzo wysoką przewodność, dlatego też jest wykorzystywane w wielu zastosowaniach technologicznych w energetyce słonecznej i elektrycznym przemyśle motoryzacyjnym. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój obu dziedzin, wielu analityków przewiduje, że popyt na srebro prawdopodobnie znacznie wzrośnie w nadchodzących latach.

Srebro jest też mniej kosztowne niż złoto. W XXI wieku jego cena spot na rynku finansowym nigdy nie przekroczyła 50 dolarów za uncję. Jest znacznie bardziej przystępne cenowo - za tę samą inwestycję w dolarach można kupić o wiele więcej srebra niż złota, a na dodatek srebro ma potencjał, aby zaoferować większy zysk. Aspekt „więcej za te same pieniądze” to jednak miecz obosieczny, ponieważ srebro zajmuje więcej fizycznej objętości niż złoto. 

Warto też podkreślić, że rynek srebra jest znacznie mniejszy niż rynek złota. Srebro może wykazywać znacznie większą zmienność lub wahania cen niż złoto  — na przykład może nastąpić skok o 13% w ciągu jednego dnia.